10/6/57

เตรียมการบ้านกะ NN : 9 มิ.ย. 57 TRUE + CHINA MOBILE


หลังจากข่าวลือเพิ่มทุนของ TRUE หรือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นมานาน ในที่สุด วันนี้ข่าวลือก็เป็นจริง ผิดไปก็เพียงแต่สัดส่วนการเพิ่มทุน และราคาเพิ่มทุนเท่านั้น ในส่วนของ partner ซึ่งก็คือ China Mobile ก็เป็นไปตามที่ลือกันในตลาด

วัน ที่ 9 มิ.ย. 2557 ในช่วงก่อนปิดพักเที่ยง TRUE ปรับตัวขึ้นไป +2.76% และปิดที่ราคา 7.45 บาทต่อหุ้นด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1363 ล้านบาท พอปิดพักเที่ยงทาง TRUE ก็ขอขึ้นเครื่องหมาย H หยุดการซื้อขายในภาคบ่ายทั้งตัวหุ้น TRUE และ Derivatives ที่อ้างอิงกับหุ้น TRUE และภายหลังตลาดปิด TRUE ก็ทำการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพิ่มทุน  ตามแผนการ Recapitalization ของบริษัท

การระดมทุนเพิ่มเติมครั้งนี้รวม 10,077.71 ล้านหุ้น หรือรวมมูลค่า 65,001 ล้านบาท โดยจะแบ่งการระดมทุนออกเป็น 2 Tranches คือ
 • Right offering ในอัตราส่วน 2.5725 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือคิดเป็น 56.05% ของจำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยทาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จะ underwrite หุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ทั้งหมด นั่นหมายความว่า หากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆของ TRUE ไม่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุน ทางกลุ่ม CP เองจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดในส่วนนี้ ปัจจุบัน CP ถืออยู่ใน TRUE 26.06% 
 
 • Private Placement ให้แก่ทาง China Mobile หรือคิดเป็น 43.95% ของจำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ราคา ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนที่ 6.45 ถือว่ามีส่วนลดมากกว่าราคาปิดสุดท้ายของ TRUE ที่ปิดที่ 7.45 บาทอยู่ 13.42% แต่ถ้าคิดจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทา การติดต่อกัน คือ ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 7.1662 บาท ก็จะมีส่วนลดอยู่ที่ 9.99% เป๊ะตามเกณฑ์ที่บริษัทขอไว้คือ ราคาเพิ่มทุนเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ถ้าเรามาดู Dilution effect ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUE บ้าง
 
 • Control Dilution จะอยู่ที่ 18% ในกรณีที่ดีที่สุดคือผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์เต็มจำนวน และกรณีที่แย่ที่สุดคือผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน คือ 40.95%
 • Price Dilution จะอยู่ที่ 4.09%
กำหนดการการเพิ่มทุนตาม timeline ของ TRUE ที่แจ้งกับทางตลาดคือ
 • กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
 • วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 • กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน 4 สิงหาคม 2557
 • ระยะเวลาจองซื้อสาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 22-28 สิงหาคม 2557
 • เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก China Mobile ประมาณระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม 2557
นับจากวันที่ ระยะเลาในการดำเนินการ ก็ประมาณ 2 เดือน ขบวนการ Recap ของ TRUE ก็จะแล้วเสร็จ

พอดีมีโอกาสได้ฟัง VDO conference ที่บริษัทได้แถลงและตอบคำถามถึงแผนการ Recap ครั้งนี้ ลองมาสรุปสาระสำคัญกันดู

Why China Mobile : คำตอบสั้นๆที่บริษัทให้กับนักลงทุนก็คือ Strategic Fit ... TRUE พิจารณาเลือกผู้ลงทุนจากความสามารถในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน และ ศักยภาพในการผสานความร่วมมือทางธุรกิจ China Mobile เองเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อพิจารณาจากฐานลูกค้า การเข้ามาของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินครั้งสำ คัญของกลุ่มบริษัทฯ

เพิ่มทุนไปทำอะไร : จากที่เรากล่าวข้างต้น เงินที่ระดมทุนได้ทั้งหมดครั้งนี้มูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาท เงินจะถูกนำไปใช้ 2 ส่วนหลัก คือ
 1. จ่ายคืนนี้ bank loan 52,000 ล้านบาท (ไม่ได้เอาไปจ่ายคืนหุ้นกู้)
 2. ที่เหลืออีก 13,000 ล้านบาท เก็บไว้เป็นเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนในอนาคตตลอดจนใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท
สถานะทางการเงินหลังเพิ่มทุน : D/E ratio จะลดลงจาก 9 เท่าเหลือ 1 เท่ากว่าๆ

การเข้ามาของ China mobile จะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานอย่างไร : ทาง China mobile require ขอ board seat 2 ที่แต่ไม่ได้ require ว่าจะเข้ามาเป็น management team

Synergy ระหว่าง China Mobile และ TRUE : synergy ที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างสองบริษัทก็น่าจะเป็นเรื่อง knowledge and technology transfer การมี purchasing power ที่มากขึ้นในการซื้อสินค้า

การจ่ายปันผล : เป็นหนึ่งในแผนของบริษัทที่ว่าตั้งใจจะกลับมาจ่ายปันผลได้

แผนการ Recapitalization ของบริษัท : หลังจากที่divestสินทรัพย์เข้ากอง TRUEIF แล้ว แล้วก็เพิ่มทุนในครั้งนี้ step ต่อไปก็คือการขาย TRUEIF ซึ่งปัจจุบัน TRUE ถืออยู่ 33% ก็จะเหลือถือ 15% หรือ 18% นี่แหละ จำไม่ได้ว่าจะขาย 15% หรือเหลือถือไว้ 15%

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะใช้ขยายอย่างไร :TRUE ตอบว่าอยากพัฒนา 4G อยากทำให้เป็น mass และพัฒนาธุรกิจ broadband ต่อ ตอนนี้การขยาย operation ก็เน้นในไทย ยังไม่ได้มีแผนจะ expand ต่อไปต่างประเทศ

Target DE เท่าไร : ในอนาคตหลังเพิ่มทุนแล้ว ก็คิดว่าตั้งใจไม่ให้ DE เกิน 2 เท่า หลังเพิ่มทุน DE จะลงมาอยู่ที่ 1 เท่ากว่าๆ ประกอบกับมีแพลนที่จะขาย TRUEIF เพิ่ม การ leverage เพิ่มเติมก็คงจะทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น

คร่าวๆจากที่บริษัทตอบก็ประมาณนี้

ส่วนเรามาคิดต่อว่าประโยชน์ที่ TRUE  ได้จริงๆจากการมีพันธมิตรใหม่ในครั้งนี้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
 • สถานะทางการเงินพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ บริษัทที่หนี้ท่วม หนี้จะลดโดยฉับพลัน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557 TRUE มีเงินกู้บืมอยู่รวม 92458.30 ล้านบาท คร่าวๆ DE จะอยู่ที่ 10.79 เท่า ถ้านำเงินไปใช้หนี้คืน 52,000 ล้าน DE จะลดลงเหลือ 0.55 เท่า เมื่อฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น จะทำอะไรมันก็คล่องตัวขึ้น ต้นทุนทางการเงินในอนาคตก็ต่ำลง
 
 • ดอกเบี้ยที่ประหยัดไปได้ คร่าวประมาณ 3359 ล้านบาทต่อปี จากเดิมทำมาหาได้ต้องจ่ายดอกเบี้ยซะหมด กินทุนไปเรื่อยๆ

 • ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น แต่แค่การประหยัดดอกเบี้ย ยังไม่ทำให้บริษัทพ้นจากสภาวะขาดทุน

หมายเหตุ ตัวเลขคำนวณจากงบไตรมาส 1 ปี 2557 แล้วคูณ 4 ให้เป็นงบปีเลย ซึ่งคร่าวมากกกกกก แค่อยากลองกดตัวเลขผลกระทบทางการเงินคร่าวๆ มิอาจนำไปใช้อ้างอิงใดๆ

คำถามต่อมาสำหรับเราที่ให้ไปคิดต่อ คือว่า
 • เพิ่มทุนครั้งนี้มันช่วยลดภาระทางดอกเบี้ยของบริษัท แต่มันเพียงพอที่จะช่วยฟื้นกำไรจาก operation ของบริษัทได้จริงหรือไม่ หรือมันเป็นแค่การหยุดเลือดไหลชั่วคราว
 • จาก Orange สู่ China mobile ความเป็น partner คร้้งนี้มั่นใจอย่างไรว่าจะประสบความสำเร็จ
 • เงินที่เหลือ 13,000 ล้านหลังคืนเงินกู้เพียงพอต่อการขยายงานหรือไม่ อย่าลืมว่า TRUE ยังอาจจะมีความต้องการที่จะได้คลื่น 900 และ 1800 เพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าค่าประมูลคลื่นครั้งนี้ น่าจะแพงกว่าตอนประมูลคลื่น 2100
 • เมื่อไรเราจะเห็นตัวดำจากงบของทรูแบบไม่นับกำไรพิเศษ จะ turn around ได้จริงหรือไม่
 • สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นทรูเลย ควรซื้อหุ้นเพื่อใช้สิทธิ์จองซื้อหรือไม่
 • มั่นใจมั้ยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเพิ่มทุน
We shall see :)